Speakers

Giảng viên Phan Tất Thứ

Chủ tịch & Chuyên gia trưởng, tổ hợp KNV Group

Tiến sĩ Thứ hiện là Chủ tịch & Chuyên gia trưởng của tổ hợp KNV Group.Trước khi thành lập KNV, ông Thứ đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản trị dự án, xúc tiến thương mại, điều phối kinh doanh tại các tập đoàn đa quốc gia và hơn 2 năm làm việc cho chính phủ Canada với vai trò Ủy viên Thương mại. Ông là tác giả của nhiều mô hình phát triển năng lực, đã được cấp chứng nhận bản quyền, như: BizMind (tư duy kinh doanh), CI@Biz (trí tuệ cạnh tranh), BizGo (chiến lược tổng thể), BizChange (tái cấu trúc toàn diện)...

© 2019 Eventage. All Rights Reserved. Designed By KAI Publications

Search